+0032/ 495 21 45 83 info@seobureau.be

Centric-eigenaar Sanderink “zit financieel aan de grond”

Centric-eigenaar Sanderink “zit financieel aan de grond”

Multimiljonair Gerard Sanderink verstrikt in juridische strijd

Gerard Sanderink, de multimiljonair die eigenaar is van IT-dienstverlener Centric en bouwconcern Strukton/Oranjewoud, bevindt zich momenteel in een financiële crisis als gevolg van zijn uitsluiting bij zijn eigen bedrijven. Deze opmerkelijke situatie werd onthuld tijdens een recente rechtszaak, waar Sanderink zelf wegens “medische redenen” niet aanwezig was. Zijn nieuwe advocaat verklaarde dat de eigenaar van Centric “financieel aan de grond” zit.

De juridische strijd

De rechtszaak waarbij Gerard Sanderink betrokken is, betreft een hoger beroep naar aanleiding van een kort geding uit 2019. Dit kort geding werd aangespannen door Sanderink zelf in zijn voortdurende geschil met zijn voormalige levens- en zakenpartner, Brigitte van Egten. Het centrale geschilpunt draait om het gebruik van e-mails van Van Egten door Sanderink, waarbij hij haar ten onrechte beschuldigde van verschillende misstanden.

Tijdens deze lastercampagne leek het IT-bedrijf Centric, waar Sanderink destijds nog bestuursfuncties bekleedde, deels betrokken te zijn. Eerder legde de rechter Sanderink een verbod op om zijn lastercampagne voort te zetten, waarbij dwangsommen werden opgelegd. Deze dwangsommen, die werden geïnd vanwege voortdurende schendingen van het verbod door Sanderink, hebben inmiddels een totaalbedrag van 4,6 miljoen euro bereikt.

Dreigende veiling van bezittingen

De betaling van deze dwangsommen verliep niet zonder problemen. Er dreigde zelfs een gedwongen veiling van Sanderinks bezittingen, waaronder de aandelen van Centric die hij destijds nog in zijn bezit had. Het huidige hoger beroep heeft als doel om nog hogere dwangsommen op te leggen, in een poging te voorkomen dat Sanderink opnieuw in herhaling valt.

Medische toestand

Voorafgaand aan de recente zitting had Sanderink om uitstel verzocht op grond van “medische redenen”. Dit verzoek werd echter afgewezen, en de multimiljonair was afwezig tijdens de zitting. Zijn huidige advocaten gaven aan dat hij zelfs telefonisch niet bereikbaar was, omdat dit te veel stress zou veroorzaken bij hun cliënt.

De rol van Rian van Rijbroek

Het verloop van de rechtszaak bracht ook de gezondheidstoestand van Gerard Sanderink ter sprake. Zijn advocaat pleitte tegen het opleggen van dwangsommen, onder verwijzing naar jurisprudentie die stelt dat deze maatregel alleen kan worden toegepast op mensen die geestelijk in orde zijn. Een dwangsom dient immers als prikkel voor rationeel handelende personen, aldus het AD. De medische toestand van Sanderink werd vervolgens achter gesloten deuren besproken door het Amsterdamse Hof.

Gerard Sanderink werd eerder door de Ondernemingskamer ontheven van zijn bestuursfuncties bij Centric, waarbij werd geoordeeld dat hij niet in staat was om rationele beslissingen te nemen. Zijn voormalige vriendin Rian van Rijbroek, nu zijn echtgenote, was aanwezig bij deze zitting en probeerde hem te verdedigen tegen de beschuldigingen aan het adres van Brigitte van Egten.

Financiële problemen en complottheorieën

Hoewel Gerard Sanderink op papier nog steeds een multimiljonair is, heeft hij effectief geen inkomen meer en geen zeggenschap over eventuele dividenduitkeringen of de verkoop van aandelen. Zijn advocaat beweerde dat hij geen enkele dwangsom meer kan betalen omdat hij financieel aan de grond zit. Na zijn verwijdering uit het bestuur van Centric is Sanderink steeds meer complottheorieën gaan verspreiden.

De gevolgen voor Centric en Strukton/Oranjewoud

De juridische strijd en financiële problemen van Gerard Sanderink hebben aanzienlijke gevolgen gehad voor de bedrijven waarvan hij eigenaar is. Centric, een toonaangevend IT-dienstverleningsbedrijf, heeft te maken gehad met negatieve publiciteit en juridische geschillen die de bedrijfsreputatie hebben geschaad. Dit heeft mogelijk invloed gehad op het vermogen van het bedrijf om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.

Het bouwconcern Strukton/Oranjewoud, met dochterondernemingen als bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea, heeft eveneens de gevolgen ondervonden van de juridische problemen van Sanderink. De onzekerheid die is ontstaan rondom de eigenaar van het concern kan de bedrijfsvoering en investeringsmogelijkheden hebben beïnvloed.

De toekomst van Gerard Sanderink

Op dit moment lijkt de toekomst van Gerard Sanderink onzeker. Zijn financiële situatie, gecombineerd met de juridische geschillen en zijn gezondheidstoestand, werpen vragen op over hoe hij zijn zakelijke belangen zal kunnen behartigen in de komende jaren. Het is mogelijk dat hij gedwongen zal worden om activa te verkopen om aan financiële verplichtingen te voldoen.

Daarnaast moeten we de impact van zijn complottheorieën en de voortdurende juridische strijd op zijn persoonlijke leven niet onderschatten. Deze situatie heeft ongetwijfeld spanningen veroorzaakt in zijn persoonlijke relaties en kan zijn reputatie als zakenman blijvend hebben beschadigd.

De recente rechtszaak en financiële moeilijkheden van multimiljonair Gerard Sanderink hebben voor de nodige opschudding gezorgd in de zakenwereld. Zijn uitsluiting bij zijn eigen bedrijven, de opgelegde dwangsommen en de juridische geschillen hebben geleid tot aanzienlijke reputatieschade en onzekerheid rondom zijn zakelijke toekomst.

Het is duidelijk dat Sanderink zich in een uiterst gecompliceerde situatie bevindt, waarbij zijn persoonlijke en zakelijke leven nauw met elkaar verweven zijn geraakt. De gevolgen van deze problemen zullen waarschijnlijk nog lange tijd voelbaar zijn in de wereld van IT-dienstverlening en bouw.

Centric-eigenaar zette miljoenen opzij op bankrekening van zijn advocaat

In de wereld van IT- en bouwondernemerschap is Gerard Sanderink een bekende naam. Als eigenaar van Centric, een toonaangevend IT-bedrijf, heeft hij de aandacht getrokken van velen. Echter, recente gebeurtenissen werpen een schaduw over zijn reputatie, aangezien wederom een advocaat die met hem verbonden is, in opspraak is geraakt. Deze keer is het de beurt aan Paul Acda, de derde advocaat van Sanderink, die door de tuchtrechter is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij het opzij zetten van miljoenen euro’s. In dit artikel zullen we dieper ingaan op deze zaak en de implicaties ervan bespreken.

De Zaak in Kwestie

Het is niet de eerste keer dat Gerard Sanderink en zijn advocaten in opspraak zijn geraakt. Deze keer draait de zaak om het opzij zetten van miljoenen euro’s op een bankrekening die toebehoorde aan de advocaat Paul Acda. Dit ongeautoriseerde gebruik van geldmiddelen heeft geleid tot ernstige juridische consequenties voor Acda.

Het Beroepsverbod

De tuchtrechter heeft geoordeeld dat Paul Acda zich schuldig heeft gemaakt aan onethisch gedrag door zich te laten lenen voor het opzij zetten van deze enorme som geld. Als gevolg daarvan heeft hij een beroepsverbod opgelegd gekregen van maar liefst een half jaar. Dit betekent dat hij gedurende deze periode niet als advocaat mag praktiseren, en dit zal ongetwijfeld een grote impact hebben op zijn carrière en reputatie in de juridische wereld.

De Impact op Gerard Sanderink

Voor Gerard Sanderink heeft deze zaak ook serieuze implicaties. Het brengt niet alleen zijn naam en reputatie in gevaar, maar het roept ook vragen op over zijn betrokkenheid bij dergelijke financiële praktijken. Als eigenaar van Centric en een prominente zakenman in Nederland, zal deze zaak zeker de aandacht blijven trekken en zijn zakelijke activiteiten beïnvloeden.

Het Belang van Juridische Integriteit

Deze zaak benadrukt het belang van juridische integriteit en ethisch gedrag binnen de advocatuur. Advocaten spelen een cruciale rol in het rechtssysteem en dienen te allen tijde het vertrouwen van hun cliënten en de rechtbank te behouden. Het overtreden van ethische normen kan niet alleen leiden tot juridische straffen, maar ook tot blijvende schade aan de reputatie van de betrokken advocaat.

In deze zaak heeft de derde advocaat van Gerard Sanderink, Paul Acda, een beroepsverbod van een half jaar opgelegd gekregen wegens zijn betrokkenheid bij het opzij zetten van miljoenen euro’s. Dit incident werpt een schaduw over zowel de advocaat als de zakenman. Het benadrukt het belang van ethisch gedrag en juridische integriteit binnen de advocatuur en onderstreept de gevolgen van ongeoorloofde financiële praktijken.